Nhà văn trước dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân

10:30 30/08/2007

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để có thể hoàn thiện và đưa vào thực hiện từ năm 2009. Với giới văn nghệ sĩ - lực lượng lao động có tính đặc thù thì đây là một vấn đề hết sức phức tạp.

Ý kiến bạn đọc