Nhà thơ Phan Duy Nhân: Trí tuệ chính khách, trái tim thiền sư!

08:38 25/07/2017

Vào tối 8-7-2017, tôi đang "lang thang" trên internet thì bắt gặp tin nhà thơ Phan Duy Nhân vừa từ giã cõi đời trở về cõi Phật vào lúc 19 giờ 11 phút. Sự ra đi của một con người đáng kính, một nhà thơ tài hoa yêu nước, một cư sĩ Phật giáo nhập thế luôn dấn thân vì nghĩa lớn, một nhà nghiên cứu và bảo vệ di sản văn hoá nhiệt huyết, lòng tôi cứ mãi bồi hồi. Tìm trên giá sách cuốn "Phan Duy Nhân - Thơ và đời", tác phẩm duy nhất của ông do bạn bè thực hiện, tôi đọc lại gần như trắng đêm.

Ý kiến bạn đọc