Mùa thu đi dài theo đất nước

11:37 22/09/2017

Mùa thu ban phát tình yêu cho tất cả mọi người. Ta gặp mùa thu tĩnh lặng và thoáng nét cô liêu, trong thơ cụ Nguyễn Khuyến "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo/ Một chiếc cần câu bé tẻo teo". Ta gặp trăng thu mộng ảo và đẹp lung linh như ngọc của thi sĩ Hàn Mặc Tử. 

Ý kiến bạn đọc