Lớn lên trong điệu đàn đất nước

08:44 19/12/2017

Yêu âm nhạc dân tộc từ thuở nằm nôi, thấm qua câu hát ầu ơ của mẹ, giấc mơ thành người của các em gắn với câu ca, tiếng đàn cha ông. Tình yêu đó lớn dần và trở thành máu thịt. Để rồi chính các em trở thành những sứ giả tuyệt vời đưa báu vật muôn đời ấy đến mọi người...

Ý kiến bạn đọc