Kiểu hành xử vô trách nhiệm

08:00 11/06/2014

Cách nay đã lâu, có một lần, tôi làm thư ký cho Ban chung khảo một cuộc thi phóng sự, điều tra của Báo Hà Nội mới. Lần ấy, Ban chung khảo có nhà văn Tô Hoài, nhà báo Hồ Xuân Sơn và một nhà báo nữa mà tôi không tiện nêu tên.

Ý kiến bạn đọc