Khách văn trên vùng ngựa xe đất võ

08:00 23/01/2014

Con ngựa và cỗ xe ngựa Bình Định, nay hầu như vắng bóng trên các làng quê và phố thị. Nếu thời Lê Quý Đôn viết "Phủ biên tạp lục" thấy được hàng trăm hàng ngàn dấu mã trong hang núi Quy Nhơn thì đến thời điểm hiện nay, không ngọn núi nào còn dấu ngựa rừng. Ngựa nhà cũng trở nên ít ỏi, những ai duyên nghiệp gắn bó, tức còn nhớ nghề, còn mộ ngựa, mua tận phương xa về nuôi, chạy vài cuốc để… giữ không khí!..

Ý kiến bạn đọc