Hương cốm vùng trà đồi son

08:23 09/10/2018

Bố tôi thường ngâm mấy câu thơ mỗi khi ông pha trà, đại để rằng: “Nửa đêm ba chén rượu. Sáng sớm một chén trà. Ngày nào cũng như thế. Thày thuốc chẳng tới nhà”. Tôi cũng nghiện trà từ đó.

Ý kiến bạn đọc