Đừng đổ thêm dầu vào lửa

09:00 24/08/2009

Không biết với những người khác thì thế nào, chứ thực tâm tôi luôn luôn nghĩ: Cuộc sống dù vui, dù đẹp đến mấy, bao giờ cũng ẩn chứa những điều "phức tạp". Thậm chí, "phức tạp" gần như là một trong những "thuộc tính" của cuộc sống và vì thế, nó luôn cần đến sự lý giải và chung tay "gỡ rối" của mỗi con người.

Ý kiến bạn đọc