Còn có một cái Tết cho trâu

08:00 11/07/2017

Ở vùng Tày Nùng, hàng năm, cứ vào ngày 6 tháng 6 âm lịch là có cái Tết "Khoăn vài" vía trâu. Hay có nơi còn gọi là "so lọc". 

Ý kiến bạn đọc