Cậu bé để râu dài

14:30 24/08/2009

Đó là câu nhận xét có tính "tổng quát" về Phùng Quán của một nhà thơ cùng trang lứa với ông, mà cứ ngẫm cứ suy, nó có cái đúng của nó.

Ý kiến bạn đọc