Trước thềm năm mới Mậu Tuất:

Cảm thương phận...chó!

09:48 12/02/2018

Thôi thì, tôi thầm an ủi: Nó ngủ được cũng là một cách giải thoát cho nó, bằng không thì khổ lắm! Suốt một ngày dài dặc vậy, với đoạn xích ngắn chỉ đủ cho nó đứng lên, nằm xuống; rồi hết ngày này sang ngày khác; có lẽ sẽ hết năm này sang năm khác, họa tới lúc chết nó mới thoát cảnh đầy đọa! Người còn biết lấy rượu làm say để quên đi nhọc nhằn, buồn tủi. Thậm chí cùng cực, u uất quá thì biết buộc đá nhảy sông tự vẫn. Với giống chó thì biết làm sao?...

Ý kiến bạn đọc