Tản văn

Thêm chữ và bớt chữ

08:00 04/09/2014

Lâu nay, thơ vẫn được coi là một thể loại văn chương cô đọng nhất, khúc chiết nhất và khái quát vào bậc nhất. Sự cô đọng, khúc chiết và khái quát ấy nằm ở ý, ở tứ của mỗi bài thơ. Và tất nhiên, để diễn đạt được ý bật lên (hoặc bật ra) thành tứ, nhà thơ phải có tài diễn đạt.

Ý kiến bạn đọc