Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" - hành trình 10 năm thắp lửa

08:00 02/09/2015

Cách đây 10 năm, từ cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, ý tưởng về việc thành lập một quỹ khuyến học, khuyến tài mang tên "Mãi mãi tuổi 20" đã được một nhóm các cựu chiến binh và văn nghệ sĩ, trí thức khởi xướng. Chủ tịch Hội đồng quản lý đầu tiên của Quỹ là nhà thơ Phạm Tiến Duật, hiện nay chủ tịch đương nhiệm là Trung tướng, Anh hùng LLVT, TS Đoàn Sinh Hưởng.

Ý kiến bạn đọc