Phim truyền hình Việt Nam: Vì sao tụt hậu so với khu vực?

09:24 08/07/2013

Chưa nói đến tầm quốc tế, chỉ mới so với khu vực Đông Nam Á thì chất lượng phim truyền hình Việt Nam đã tụt hậu đáng kể. Nâng cao chất lượng phim truyền hình Việt Nam có lẽ là một bài toán nan giải, cần phải có thời gian và sự chung sức của nhiều nguồn lực.

Ý kiến bạn đọc