Nhà thơ Tấn Phong: Từ "Thanh điệu" đến "Lúc ấy và bằng ấy"

08:00 31/10/2013

Nếu tính từ thời điểm bài thơ đầu tiên của Tấn Phong được in báo (1988), thì quả là anh đến với thơ có hơi muộn màng, mặc dù anh viết đã lâu và viết khá nhiều. Nhưng cái hay của Phong, cho Phong là trong ngần ấy năm tương đối "im hơi", tâm trí của anh đã kịp mở ra, để bây giờ có cái mà "thu" vào. Cái cây có quả khi thân đã vươn cao, cành sum suê lá, thì quả ấy ngoài vấn đề vừa sai, vừa trĩu, nhiều khi cũng không dễ "hái" nếu ta không ở một "tầm" nào đó.

Ý kiến bạn đọc