Một cuốn sách xuyên tạc lịch sử

09:37 09/07/2012

Sách của tác giả Lê Nam do Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành, gồm hai tập, non 600 trang viết về lịch sử Việt Nam từ nguồn cội cho đến những năm đầu thế kỷ XXI. Xét về dung lượng, đây là một tác phẩm dày dặn. Đáng tiếc, về nội dung, tác giả sách đã không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của một công trình nghiên cứu hay biên khảo lịch sử.

Ý kiến bạn đọc