Luật Xuất bản sửa đổi: Hy vọng gì cho bản quyền sách điện tử?

08:02 12/06/2013

Bắt đầu từ 1/7/2013, Luật Xuất bản sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực. Sách điện tử (hay còn gọi là ebook) trở thành vấn đề nóng trong Luật Xuất bản lần này, thu hút sự quan tâm của người trong giới. Từ điều 25 khá sơ sài trong Luật Xuất bản sửa đổi năm 2004, vấn đề xuất bản phẩm điện tử đã được đề cập hẳn thành một chương (chương 5) với những điều khoản khá chặt chẽ, hệ thống. Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả trên thực tế khi Luật có hiệu lực.

Ý kiến bạn đọc