Giải thưởng nghệ thuật: Giải thưởng nhiều, chất lượng bao nhiêu?

16:30 08/03/2011

Với bất kỳ nghệ sĩ nào hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì giải thưởng cũng đều là quan trọng. Đó là sự ghi nhận những cống hiến của nghệ sĩ với nghề nghiệp mà họ theo đuổi, cũng như khẳng định sự yêu mến của công chúng với các nghệ sĩ. Thực tế hiện nay, nhiều người đùa rằng chỉ lo thiếu sự nỗ lực, sáng tạo của các nghệ sĩ chứ không thiếu giải thưởng để trao.

Ý kiến bạn đọc