Dịch COVID-19: Một phép thử, bước trưởng thành

15:31 23/04/2020

Dịch COVID - 19  tấn công con người trên khắp mọi nơi, không cần cân nhắc biên giới, quốc gia, giàu nghèo, cương vị, địa vị xã hội. Ở Việt Nam ta, cách ứng xử với COVID - 19 cũng có một số nét khác. Cái khác ấy bắt đầu từ cách gọi.

Ý kiến bạn đọc