Cần xây dựng "văn hóa biết dị ứng với cái xấu"

08:37 23/03/2017

Nếu ai đã sống ở miền Bắc nước ta vào thời kì chiến tranh, ít nhiều đã được chứng kiến sự nhục nhã của những kẻ đào ngũ, ngoài những hình phạt họ phải chịu theo pháp luật hiện hành, thì họ còn phải nhận thêm hình phạt nghiêm khắc và "tủi nhục" hơn cả luật pháp, đó là sự xa lánh và khinh bỉ của cộng đồng làng xã, thậm chí là cả những người thân trong gia đình. 

Ý kiến bạn đọc