Nhà trí thức sống lặng thầm với một nhân cách lớn

08:03 05/05/2017

Trần Đăng Nghi, được một người bạn Pháp gọi là "Người tuổi ngựa có cánh" (NXB Thanh niên, 2016). Đây cũng là nhan đề cuốn sách mỏng, trừ "Lời tựa" của NSND Đặng Nhật Minh và mấy trang cuối, vừa trọn 100 trang, cho chúng ta biết cuộc đời một nhân vật - hơn thế, một thế hệ, đã có những đóng góp không nhỏ cho đất nước trong những năm tháng khó khăn, nhưng còn ít người biết. Vậy nên tôi buông sách, lòng cứ vấn vương mãi. 

Ý kiến bạn đọc