Nhà thơ Vương Cường: Dấu chân không có trên lối mòn

09:03 27/05/2019

Nhà thơ Vương Cường luôn nghĩ về công việc làm thơ của mình. Trong tiểu luận “Với thơ không có sinh sản vô tính”, ông viết “Những con suối ồn ào khó đi về tới biển”. Ông luôn tìm lối đi riêng, của chính mình trong thơ...

Ý kiến bạn đọc