Nhà thơ Vân Long với những thoáng heo may

08:34 25/09/2017

Nhà thơ Vân Long không rõ có duyên gì đặc biệt với mùa thu, mà ta thấy ông từng đứng ra tuyển chọn, xuất bản tập "Tuyển thơ mùa thu" (NXB Thanh Niên, 1999).  

Ý kiến bạn đọc