Nhà thơ Tạ Hữu Yên: Ra đi khi "chỉ tiêu" đã... vượt

08:00 20/06/2013

Tạ Hữu Yên từng hồn nhiên tâm sự với báo giới rằng, ông đặt "chỉ tiêu" cho đời mình là phải có 150 bài thơ được phổ nhạc. Đến khi ông giã biệt cuộc sống, "chỉ tiêu" ấy đã được vượt qua. Tuy nhiên, công bằng mà nói, trong làng thơ Việt Nam, ngoài cái "duyên âm nhạc", Tạ Hữu Yên chưa phải là tác giả có vị trí thật nổi trội. Ông có cách nhìn đời ấm áp, đôn hậu mà thiếu những quan sát sắc cạnh, có thể nâng lên thành những triết lý độc đáo, có tầm khái quát...

Ý kiến bạn đọc