Nhà thơ Hải Bằng: Kẻ “Nô bộc” của nghệ thuật

08:00 31/07/2017

Thấm thoắt mà cũng đã 19 năm kể từ ngày nhà thơ Hải Bằng rời xa cõi thế. Những ngày này, tôi lại ngồi nhớ ông (ông mất ngày 7-7-1998), lật giở lại những trang thơ chép tay mà tôi đã may mắn được ông tặng. Đọc lại những trang tự sự ông viết, để thấu hiểu nhiều hơn những gập ghềnh giông bão trong cuộc đời của một thi sĩ đa đoan, nặng nợ với đời, với người, với thi ca nghệ thuật…

Ý kiến bạn đọc