Nguyễn Trãi: Tài, tâm và họa

08:45 20/12/2005

Nguyễn Trãi hoàn thành bản hùng ca Bình Ngô Đại cáo lưu danh thiên sử năm Mậu Thân 1428. Cũng năm đó, ông được vua Lê Thái Tổ phong cho chức Quan phục hầu, còn Tư Đồ Trần Nguyên Hãn trở thành Tả tướng quốc. Vậy mà chỉ tới tháng 2/1429, năm Kỷ Dậu, tai họa đã ập xuống đầu cả hai đặc đẳng công thần này của triều Lê.

Ý kiến bạn đọc