Người được cấp hộ chiếu ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

07:15 08/08/2005

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nhiệm vụ “Phải mở cho được một cửa ngõ ra thế giới” đã được đặt lên hàng đầu. Địa bàn mà Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm “cửa ngõ” là Thái Lan. Người được lựa chọn làm phái viên Chính phủ Việt Nam DCCH tại Thái Lan là đồng chí Nguyễn Đức Quỳ, năm đó 32 tuổi - một cựu tù chính trị Sơn La, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đầu tiên.

Ý kiến bạn đọc