Hóm hỉnh chuyện ở Lý Đại Hòa

08:00 22/02/2017

Mỗi làng quê xứ Việt thường có một đặc trưng nào đó, do nết đất mạch nước mà ra, cái đó gọi là tính cách làng. Sự trào lộng trong lối ăn nói cũng là một nét tính cách làng. Về làng Đại Hòa (xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), ta có thể nghe được những câu pha trò hóm hỉnh lập tức bật cười ngay và nhớ lâu. 

Ý kiến bạn đọc