Chúng tôi làm sách về Tướng Nguyễn Sơn

13:45 15/12/2005

Năm 1990, mặc dù đã có tư liệu, Giáo sư Đinh Xuân Lâm và Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng (nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo) "lấy cớ" tôi là lính Cụ Hồ có quen biết với đồng chí Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, nhờ tôi "xin" thêm những thông tin về Tướng Nguyễn Sơn để in trong tập 3 "Danh nhân lịch sử Việt Nam" (NXB Giáo dục, xuất bản năm 1992).

Ý kiến bạn đọc