Bút lực Ma Văn Kháng

08:56 25/07/2019

Trên văn đàn hiện nay, có lẽ hiếm tác giả có sức viết dẻo dai, bền bỉ như nhà văn Ma Văn Kháng. Không chỉ viết ở nhiều thể loại, ngay cả khi ở tuổi đã cao, bút lực ông vẫn khiến các đồng nghiệp nể phục. Mới đây, ở tuổi 83, ông cho ra mắt bạn đọc tập ký sự tiểu thuyết “Mãi mãi một thời Thiếu sinh quân” viết trong vòng 28 ngày!

Ý kiến bạn đọc