Vợ chồng Tướng Công an

09:04 01/08/2019

Người đàn bà so vai nhấc ly trà, nhỏn nhẻn:- Cảm ơn chị. Chuyện chị kể về anh nghe hay quá. Chắc là ảnh có nhiều chuyện nữa còn giấu chị há?- Chuyện chi mà giấu?Người đàn bà lắc đầu:- Chuyện chi sao em biết được. Nhưng mà...

Ý kiến bạn đọc