Vật gia bảo

06:24 17/05/2018

Ba tôi thanh thanh, cao lớn, gầy gò ngồi trên cái xe đạp Mercier, bất kể mưa nắng đạp đến với tín đồ đau ốm. Có chiều đông mưa tầm tã, tôi ngồi đợi ông ở bậc cửa, đẫm nước mắt đợi ba về...

Ý kiến bạn đọc