Úp sọt

08:17 05/03/2018

Đúng nửa tháng sau, đám cưới Loát – Mến rổn rảng khắp làng. Cái sự đã rồi nhiều khi an bài được khối chuyện. Và giờ, sau một ngày, long óc với đám người nhốn nháo, hắn ngụp trong rượu để giải sầu. Thế là hết, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã kết thúc...

Ý kiến bạn đọc