Tương kế tựu kế

11:20 11/06/2018

Lão Cung uống rượu ngà ngà say, loạng choạng leo lên cầu thang, gõ cửa mấy căn hộ, nhưng chẳng có ai lên tiếng. Lão ta vừa gõ cửa vừa la to: “Mở cửa! Mở cửa mau! Lão Cung đây!”.

Ý kiến bạn đọc