Trình độ hội họp

08:01 09/09/2017

Việc hội họp của cơ quan tôi so với trước kia có nhiều hơn, vậy mà lão Vương vẫn cho rằng họp như thế còn là ít.

Ý kiến bạn đọc