Thử nghiệm

09:45 09/08/2018

Ông Trương làm lễ “Lục tuần đại khánh” mừng thọ 60 tuổi, họ hàng, thân hữu đến chúc mừng rất đông.

Ý kiến bạn đọc