Thợ lành nghề...

08:55 16/02/2018

Nước trong nhà tắm căn hộ bị rò, tràn cả ra sàn… Vì vậy, cặp chủ nhân Anna và Adam phải gọi thợ nước tới.

Ý kiến bạn đọc