Thiên truyện cổ

08:23 17/06/2019

Ngày tôi chuẩn bị đi bộ đội, mẹ tôi dẫn tôi đi chào tất cả họ hàng. Dĩ nhiên không thể không tới nhà cô Đào. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước tới mái lều xiêu vẹo của cô tít sâu trong rừng Hom Giỏ. Tôi còn nhớ, hôm ấy đứng giữa nền nhà cô mà tóc gáy tôi dựng ngược cả lên...

Ý kiến bạn đọc