Thiên đường và địa ngục là gì?

07:49 21/09/2018

Kinh Phật nói: “Những người ở trên thế gian làm việc thiện, sau khi chết linh hồn được lên Thiên đường. Ngược lại, những người làm việc ác sau khi chết linh hồn sẽ bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục”. Vậy có Thiên đường và Địa ngục không? Thiên đường và Địa ngục là như thế nào? Điều này không ai có thể biết được.

Ý kiến bạn đọc