Thay hình, đổi dạng

08:19 07/01/2019

Josh và John là anh em sinh đôi, cao to, đẹp trai và giống nhau như đúc, hễ đi trên phố là có bao nhiêu cô ngoái đầu nhìn theo, ngưỡng mộ.

Ý kiến bạn đọc