Tha thứ

09:07 07/12/2017

Ngài cảnh sát, tôi đã lớn tuổi thế này rồi, tôi cả đời không nói dối, tôi thề với trời là do các ngài sai. Nó không hề ngày ngày đánh tôi, chỉ là cách năm ba ngày mới động tay động chân vài lần. Không tin ngài có thể đến hỏi các hàng xóm của tôi mà xem...

Ý kiến bạn đọc