Tết nhất đến nơi rồi!

08:06 23/01/2019

Nói qua, nói lại rồi to tiếng cãi lộn, Tiểu Vương và Tiểu Lý lao vào choảng nhau. Tiểu Lý có vài miếng quyền cước, biết chút ít kungfu nên đã trổ tài, đánh cho Tiểu Vương lên bờ xuống ruộng.

Ý kiến bạn đọc