Sự nhầm lẫn nguy hiểm

08:11 02/07/2018

Cục trưởng Hoa Dung đứng ngồi không yên, vì sao? Anh vừa nhận được điện thoại của bố ở quê bảo ngày mai sẽ lên thành phố, không khéo chuyện “bí mật” của mình bị lộ mất!

Ý kiến bạn đọc