Sự cố điện thoại

08:00 27/03/2017

Cục trưởng gọi điện thoại đến, muốn trưng cầu ý kiến của tôi, điều này thật làm tôi vì được sủng ái mà lo sợ.

Ý kiến bạn đọc