Quỷ sứ

16:32 02/11/2017

Hễ mỗi lần mẹ đi vắng Thảng lại run rẩy sợ hãi. Bài ca ăn kem vẫn tái diễn vài lần nữa. Mỗi lần như vậy Thảng cắn môi đến bật cả máu. Một lần mẹ hỏi Thảng ấp úng trả lời do bị ngã rồi len lén nhìm trộm bộ mặt nửa hăm dọa nửa giả nhân giả nghĩa của tay dượng kia...

Ý kiến bạn đọc