Quý nhân

09:17 13/04/2017

Hắn thường oán chính bản thân mình. Oán bởi hắn không đủ cao như thiên hạ - cái sự cao ở đây bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 

Ý kiến bạn đọc