Phá án một trăm phần trăm

08:09 12/01/2019

George là một tên trộm bị tình nghi dính vào vụ ăn cắp ở cửa hàng vàng bạc nên bị đưa đến đồn cảnh sát. George rất bình tĩnh, hắn biết cảnh sát không nắm được chứng cứ gì nên nếu cứ nhất định không thừa nhận thì cảnh sát cũng không làm gì được hắn.

Ý kiến bạn đọc