Peter và con lừa chết

15:10 07/09/2017

Peter là một thanh niên sống ở thành phố Las Vegas, mới di cư về nông thôn được vài hôm. Cậu đã tìm gặp một nông dân, bỏ ra 100 đô la để hỏi mua một con lừa. Người nông dân đồng ý, nhận tiền và hứa hôm sau sẽ mang lừa đến cho Peter.

Ý kiến bạn đọc