Nửa đêm nhớ

09:08 23/07/2018

Anh Đồng lao như tên bắn vào sân, hai tay huơ hai chiếc  phong bì: “Bố ơi anh em con đỗ rồi”. Tức thì chặn ngang tiếng reo của anh Đồng là tiếng bố tôi từ chuồng bò vọng về: “Vuông tròn rồi… Bê cái..”.

Ý kiến bạn đọc