Nỗi niềm son phấn

08:11 26/06/2017

Son phấn được đưa về ấp. Thì cũng đâu phải từ đâu xa lạ. Chỉ trần là mấy đứa gái con nhà Hai Rựa, nhà ba Khoẳn, nhà Tư Lé đó. Mấy đứa hồi nào bỏ nhà rủ nhau đi hoang, giờ trở về với áo hai dây, quần Lơvis buông rèm chốt rỉa nơi đầu gối. 

Ý kiến bạn đọc